klic

Obchodní podmínky

Provozuje:

ANTIKVARIÁT BOHEMIA
Milena Sýkorová
IČ: 11974567
Italská 25/36
Praha 2 - Vinohrady, 120 00

E-mail: abohemia@centrum.cz
bankovní účet : 2202063332/2010

 

Obchodní podmínky

1. Ceny jsou uvedeny v korunách, jsou konečné a platné v momentě uskutečnění objednávky.

2. Výše přepravného odpovídá částce, uvedené aktuálně v elektronickém formuláři objednávky v okamžik jejího uskutečnění.

3. Přepravné za zaslání objednávek, které svým objemem výrazně vybočují z běžného rámce (např. mnohosvazková encyklopedická díla atd.) je nutno stanovit individuálně a o jeho výši bude kupující informován před odesláním objednávky formou e-mailové zprávy.

4. Platba ceny objednávky (skládající se z ceny zboží a přepravného) je možná dvěma způsoby - úhradou předem na uvedený účet prodávajícího nebo formou dobírky. Pokud kupující zvolí platbu předem, je variabilním symbolem číslo objednávky; platbu je nutno provést na účet č. 2202063332/2010. 

5. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud před odesláním objednávky obdržíme pod stejnými údaji objednávku (-ky) další, tyto objednávky automaticky spojíme v jednu. O tomto sloučení budete informováni e-mailovou zprávou.

6. Kupní smlouva je uzavřena konečným potvrzením objednávky z Vaší strany.

7. Nepřevezmete-li zboží zasílané na dobírku při jeho dodání a zboží se nám z tohoto důvodu vrátí zpět, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, spočívající v nákladech na dopravu a zabalení zboží, a jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.

8. Pokud se nám vrátí jako nedoručená zásilka obsahující objednávku zaplacenou předem na účet, vrátíme Vám kupní cenu objednaného zboží ( bez přepravného), poníženou o paušální částku 50,- Kč, kryjící naše manipulační vícenáklady. U objednávek s hodnotou objednaného zboží nížší než 50,- Kč, se se tato paušální částka rovná jejich hodnotě.

9. Pokud nejste se zásilkou spokojeni, můžete ji do 14 dnů od jejího obdržení vrátit. Nečiníme v tomto směru zákazníkům žádné obstrukce ani kapriciosity a pokud se tak rozhodnete, postup je následující:

 • informujte nás prostřednictvím e-mailu, že využíváze svého práva a vracíte zboží (jeho část) zpět.
 • Následně Vám zašleme e-mailem v příloze  štítek s čárovým kódem fy. Zásilkovna, který vytisknete, opatříte jím zásilku s vraceným zbožím a to předáte k přepravě na kterémkoli výdejním/podacím místě fy. Zásilkovna.
 • Po obdržení zboží zpět Vám zašleme částku rovnající se jeho hodnotě zpět na účet,  ze kterého nám byla poukázána.

10. Jestliže Vám do tří pracovních dnů po uskutečnění objednávky nejpřijde potvrzení o jejím přijetí, prosíme, zavolejte, nebo nám napište sms-zprávu  či  email. Objednávky jsou vyřizovány a expedovány generelně nejpozději zpravidla do 3-4  pracovních dnů od jejich obdržení;  většinou dříve.  V tomto ohledu mohou vzniknout určité výjimky, dané zejména státními svátky a různými volny, která mají v provozních dnech podací místa fy. Zásilkovna, která obvykle využíváme.

11. Prodávající nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů.

12. Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tímto stávají součástí kupní smlouvy.

13. Nabízené knihy jsou ve stavu, který odpovídá jejich stáří, běžnému opotřebení a uskladnění. Poškození (je-li), je vždy uvedeno v popisu a je v ceně zohledněno.

Popis stavu knihy:

 • Poškozená - zahrnuje zjevnou vadu
 • Slušná - běžné opotřebení způsobené čtením nebo skladováním
 • Pěkná - pouze kosmetické vady
 • Výborná - bez vad

Při stanovování stavu knihy prodávající přihlíží zároveň k jejímu stáří, t.zn. že na knihu starou např. 100 let nelze z hlediska její bezvadnosti nahlížet zcela stejnými měřítky jako na knihu, která je téměř nová. V této souvislosti se předpokládá i stejný zdravý úsudek u zákazníka.

Typ knihy:

 • Sešit - listy sepnuté zpravidla kancelářskou svorkou nebo sešité nití
 • Brož - měkká vazba; lepená nebo šitá
 • Originální vazba - kniha vázaná v tvrdých deskách, vazba přímo  od nakladatele
 • Dobová vazba - kniha vázaná v tvrdých deskách, vazba pořízená v době vydání titulu a nepocházející od nakladatele.
 • Převazba - vazba zhotovená zjevně v době po vydání titulu.